Matthijs de Gee

Curriculum Vitae

h&m

Persoonlijk

Ik ben geboren in 1959 en ben getrouwd met Heidi van Haastert. Ik heb twee kinderen, Annemarie (1987) en Jan Willem (1988). Piano spelen, lezen, concert- en theaterbezoek zijn belangrijk; varen in onze Kolibri 950 ook. Een wekelijks hardlooprondje behoort al jaren tot het vaste ritueel.

Huidige situatie

Na een loopbaan van 33 jaar in de uitvaartwereld, heb ik per eind 2018 mijn functie als directeur/bestuurder van UNC Holding B.V. opgezegd, onder andere om een zeilreis te kunnen maken en om een boek te schrijven.

D66 Hollands Kroon

Ik ben sinds maart 2021 secretaris van D66 afdeling Hollands Kroon. De vertaling van landelijke thema's naar de lokale situatie is waardevol en leuk! D66

Onderwerpen die mij bijzonder aanspreken zijn milieu & duurzaamheid, onderwijs en cultuur. Verder vind ik transparantie, integriteit en effectiviteit van het bestuur erg belangrijk. Kijk ook op www.hollandskroon.d66.nl

NaVU

Ik ben sinds maart 2019 bestuurslid van Stichting Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg. Sinds medio 2020 treed ik op als interim-voorzitter. Op deze manier blijf ik betrokken bij de beroepsgroep die mijn hart heeft gestolen en draag ik een steentje bij aan de kwaliteit en verdere professionalisering van de zorg voor nabestaanden en hun overledenen. NAVU

Nabestaanden en andere betrokkenen bij een levenseinde hechten veel waarde aan gekwalificeerd personeel. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) in het leven geroepen. Dit vakdiploma staat open voor iedereen die zich wil bekwamen in het beroep van uitvaartverzorger. Het NaVU is een initiatief van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) en Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU). Meer informatie vindt u op www.navu.nl

UNC

Van januari 2007 tot en met december 2018 ben ik als directeur en zelfstandig bevoegd bestuurder verbonden geweest aan UNC Holding B.V. Deze vennootschap voert directie over UNC Uitvaartzorg B.V. en heeft een tweetal aandeelhouders, DELA Uitvaartverzorging N.V. en Uitvaartvereniging Noordhollandse Coöperatie U.A.

Eerder al, vanaf juli 1999 was ik directeur uitvaartzorg bij UNC Uitvaartzorg B.V. In deze functie had ik de leiding over de operationele activiteiten van de onderneming. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor personeelszaken en leverde ik bijdragen aan strategische en tactische beleidsvoorbereiding.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.associatieuitvaart.nl

Eerdere werkkringen

GAK-Nederland
Van januari 1999 tot juni 1999 ben ik als personeelsadviseur in dienst geweest van GAK Nederland B.V. In deze functie adviseerde ik het middelmanagement van het directoraat werkgeverszaken en was ik verantwoordelijk voor diverse uitvoerende P&O-werkzaamheden. Daarnaast was ik lid van het team dat tot taak had ISO-certificering voor te bereiden.

Coöperatie PC
Van december 1985 tot oktober 1991 ben ik werkzaam geweest als uitvaartleider. Mijn werk bestond uit het bespreken, organiseren en begeleiden van begrafenissen en crematies.

Van oktober 1991 tot april 1993 had ik de functie van projectmedewerker interne opleidingen en kwaliteitszorg. Tot mijn taken behoorde beleidsvoorbereiding, het samenstellen van werkhandboeken en opleiding en training van medewerkers.

Van april 1993 tot december 1999 was ik hoofd personeel & organisatie. In deze functie was ik verantwoordelijk voor het strategisch en tactisch human resources management van de organisatie en gaf ik leiding aan twee uitvoerende personeelsfunctionarissen. Naast mijn reguliere werk was ik lid van de commissie sociale zaken van de Vereniging Ondernemingen in de Uitvaartzorg (V.O.U.).

Tussen juli 1993 tot juli 1997 heb ik, naast mijn functie als hoofd P&O, de functie van hoofd crematoria ingevuld. In deze functie had ik de leiding over drie crematoria. Daarnaast was ik bestuurslid van Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria (WVNC).

Watersportcentrum Harderwijk
Van juni 1982 tot december 1985 ben ik stafmedewerker/hoofdinstructeur verbonden geweest aan Watersportcentrum Harderwijk.

Opleiding

Ik heb mijn VWO-examen (B) behaald in 1977 en een studie psychologie (Vrije Universiteit te Amsterdam) afgerond in 1985. Een aanvullende doctoraalstudie organisatiepsychologie (Rijksuniversiteit Utrecht) heb ik afgerond in 1988. Daarna heb ik cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van management van verandering in organisaties, trainingsvaardigheid, onderhandelen, marketing, coachend leiding geven en financieel management.

Nevenwerkzaamheden

Van oktober 2011 tot en met maart 2019 ben ik voorzitter van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) geweest. In deze periode heeft het Keurmerk een verdere ontwikkeling doorgemaakt, onder meer door het realiseren van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg. Meer informatie vindt u op www.keurmerkuitvaartzorg.nl

Van januari 2007 tot december 2009 ben ik lid geweest van het bestuur van de Vereniging Ondernemingen in de Uitvaartzorg (V.O.U.). Vanuit deze rol heb ik een bijdrage geleverd aan het oprichten van een nieuwe werkgeversvereniging, de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU). Ik ben bestuurslid van BGNU geweest van december 2009 tot april 2011. Van begin 2007 tot medio 2015 ben ik onderhandelaar/woordvoerder geweest van de gezamenlijke werkgevers in de uitvaartzorg aan de cao-tafel.

In de periode van 1985 tot 1998 heb ik onder meer projecten uitgevoerd bij gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria in Amsterdam, ben ik redactielid geweest van Vakblad De Uytvaert en ben ik enkele jaren als bestuurslid verbonden geweest aan Stichting De Schoor (welzijnswerk: 150 medewerkers, 25 peuterspeelzalen, 10 buurthuizen).

SiteLock © 2013 - 2023 Matthijs de Gee